Vad är funktionsmedicin?

Funktionsmedicin är en vetenskapsbaserad vidareutveckling av traditionell skolmedicin. Funktionsmedicin brukar även kallas ”the medicine of why” eftersom man letar efter de underliggande orsakerna till ohälsa och vill undvika att endast dämpa symtom.

Vem passar det?

Passar dig som vill ta ett helhetsgrepp om dina hälsoproblem och är beredd att göra livsstilsförändringar för att uppnå hälsa och välmående. Passar även för dig som vill förebygga framtida besvär och optimera dina förutsättningar att vara stark och frisk livet ut.

Hur går det till?

Orsaken till ohälsa kartläggs genom enkäter, provtagning och fysiska eller digitala besök hos terapeut. Inom funktionsmedicin lägger man stor vikt vid att ha gott om tid för klienterna som ofta upplevt sig inte blivit lyssnade på inom den konventionella vården.

Länk via bilden till hemsidan!

BCF Theme By aThemeArt - Proudly powered by WordPress.
BACK TO TOP